Τα κοινά ονόματα των φυτών-ζιζανίων της Ελλάδας

Τα κοινά ονόματα των φυτών-ζιζανίων της Ελλάδας
11 Απριλίου 00:00 2011

Κοινό όνομα-Επιστημονικό όνομα-Οικογένεια-ΚατάταξηΑ
αγκαραθιά-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
αγούλιαρας-Sorghum halepense-Poaceae-Π
αγριάδα-Cynodon dactylon-Poaceae-Π
αγριοβαμβακιά-Abuliton theophrasti-Malvaceae-MA
αγριόβικος-Vicia spp.-Fabaceae-MX
αγριοβρώμη μεγάλη-Avena sterilis-Poaceae-MX
αγριοβρώμη μικρή-Avena barbata-Poaceae-MX
αγριογιούλι-Legousia speculum-veneris-Campanulaceae-MX
αγριοϊβίσκος-Hibiscus trionum-Malvaceae-MA
αγριοκαρδαμούδα-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-MX
αγριοκαρότο-Daucus carota-Apiaceae-Δ
αγριοκαρπουζιά-Solanum rostratum-Solanaceae-MA
αγριοκουκιά-Agrostemma githago-Caryophyllaceae-MX
αγριοκρέμμυδο-Allium roseum-Liliaceae-Δ
αγριοκρίθαρο-Hordeum murinum-Poaceae-ΜΧ
αγριολαθούρι κοινό-Lathyrus aphaca-Fabaceae-ΜΑ
αγριομαντηλίδα-Chrysanthemum segetum-Asteraceae-ΜΧ
αγριομαργαρίτα-Chrysanthemum segetum-Asteraceae-ΜΧ
αγριομάρουλο-Lactuca serriola-Asteraceae-ΜΧ
αγριομελιτζάνα-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
αγριομενεξές-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
αγριοτομάτα-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
αγριοπανσές κοινός-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
αγριοπανσές ποικχ/ος-Viola tricolor-Violaceae-ΜΧ
αγριοπαπαρούνα-Adonis aestivalis-Ranunculaceae-ΜΧ
αγριοπιπεριά-Polygonum persicaria-Polygonaceae-ΜΑ
αγριοραδίκι-Taraxacum officinale-Asteraceae-Π
αγριοραπανίδα-Raphanus raphanistrum-Brassicaceae-ΜΧ
αγριοσινάπι-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
αγριοσπαράγγι-Asparagus spp.-Liliaceae-Π
αγριόσταρο-Aegilops spp.-Poaceae-ΜΧ
αγριοστάχυ-Hordeum murinum-Poaceae-ΜΧ
αγριότευτλο-Beta spp.-Chenopodiaceae-ΜΑ
αγριοτρίφυλλο-Trifolium spp.-Fabaceae-ΜΑ/Π
αγριοφασκιά-Chrozophora tinctoria-Euphorbiaceae-ΜΑ
αγριοφασουλιά-Ipomoea hederacea-Convolvulaceae-ΜΑ
άγρωστη-Agrostis spp.-Poaceae-ΜΧ
άδωνης-Adonis aestivalis-Ranunculaceae-ΜΧ
αιθούσα-Aethusa cynapuim-Apiaceae-ΜΑ
αιματόχορτο-Digitaria sanguinalis-Poaceae-ΜΑ
αλεποουρά-Alopecurus myosuroides-Poaceae-ΜΑ
αλεποουρά,σετάρια-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
αλιφασκιά-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
αλμυρίδα-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
αλμυρολουβουδιά-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑ
αλογοουρά-Equisetum arvense-Equisitaceae-Π
αμανία-Ammannia spp.-Lythraceae-ΜΑ
αμπελοκλάδια-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
αναγαλλίδα-Anagalis arvensis-Primulaceae-ΜΧ
αναξυρίδα-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
αναρ/μενο πολύγονο-Bilderdykia convolvulus-Polygonaceae-ΜΑ
ανεμάγρωστη-Apera spica-venti-Poaceae-ΜΧ
ανεμόχορτο-Apera spica-venti-Poaceae-ΜΧ
ανθεμίδα-Anthemis arvensis-Asteraceae-ΜΧ
αντράκλα-Portulaca oleracea-Portulacaceae-ΜΑ
άρθηκας-Ferula communis-Apiaceae-Π
ασπράγκαθο-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
ασπράγκαθο-Xanthium spinosum-Asteraceae-ΜΑ
άσπρο βλήτο-Amaranthus albus-maranthaceae-ΜΑ
ασταφυλίνος-Daucus carota-Apiaceae-Δ
ασφάκα-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
ασφοδελίνη-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
ασφόδελος-Asphodelus aestivus-Liliaceae-Π
ασφοδήλι-Ashodeline lutea-Liliaceae-ΠΒ
βάτα-Rubus spp.-Rosaceae-ΜΧ
βατράχια-Ranunculus spp.-Ranunculacea-ΜΧ
βέλιουρας-Sorghum halepense-Poaceae-Π
βελονάκι-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
βερμπάσκο-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
βερόνικα-Veronica spp.-Scrophulariaceae-ΜΧ
βλήτο καλλιεργούμενο-Amaranthus hybridus-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο λεπτό-Amaranthus viridis-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο πλαγιαστό-Amaranthus blitoides-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο πολυετές-Amaranthus deflexus-Amaranthaceae-Π
βλήτο τραχύ-Amaranthus retroflexus-Amaranthaceae-ΜΑ
βολβοκρίθαρο-Hordeum bulbosum-Poaceae-Π
βολβοπόα-Poa bulbosa-Poaceae-Π
βούλιαρη-Sorghum halepense-Poaceae-Π
βούτομο-Butomus umbellatus-Butomaceae-Π
βουτσί-Daucus carota-Apiaceae-Δ
βρόμος-Bromus spp.-Poaceae-ΜΧ
βρούβα-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
βρωμοβότανο-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
βρωμολάχανο-Cardaria draba-Brassicaceae-Π
βρωμολουβουδιά-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑ
βρωμούσα-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑΓ
γαϊδουράγκαθο-Carduus nutans-Asteraceae-Π
γαϊδουράγκαθο-Onopordium spp.-Asteraceae-Δ
γαλαζάκι-Veronica spp.-Scrophulariaceae-ΜΧ
γαλατσίδα μεγάλη-Euphorbia helioscopoia-Euphorbiaceae-ΜΑ
γαλατσίδα μικρή-Euphorbia peplus-Euphorbiaceae-ΜΑ
γεράνια-Geranium spp.-Geraniaceae-ΜΧ
γερμανός-Solanum elaeagnifolium-Solanaceae-Π
γκαλίνσογκα-Galinsoga parviflora-Asteraceae-ΜΑ
γκι-Viscum album-Viscaceae-ΠΡ
γλαυκόχρωμη σετάρια-Setaria glauca-Poaceae-ΜΑ
γλιστρίδα-Portulaca oleracea-Portulacaceae-ΜΑ
γλώσσα-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
γόγγολη-Agrostemma githago-Caryophyllaceae-ΜΧ
γρήλαρη-Oryzopsis miliaceae-Poaceae-ΠΔ
δακτυλίδα-Dactylis glomerata-Poaceae-Π
δαρί-Sorghum halepense-Poaceae-Π
δαυκί-Daucus carota-Apiaceae-Δ
δεματόχορτο-Imperata cylindrical-Poaceae-Π
δενδροφλώμος-Euphorbia dendroides-Euphorbiaceae-Π
δωδεκάνθι-Lamium amplexicaule-Lamiaceae-ΜΧΕ
ελευσίνι-Eleusine indica-Poaceae-ΜΑ
έλυμος-Elymus repens-Poaceae-Π
ερωδιός-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
ευφόρβιες-Euphorbia spp.-Euphorbiaceae-ΜΑ/ΠΖ
ζορνές-Datura stramonium-Solanaceae-ΜΑ
ζωχός-Sonchus oleraceus-Asteraceae-ΜΧ
ζωχός πολυετής-Sonchus arvensis-Asteraceae-Π
ζωχός τραχύς-Sonchus asper-Asteraceae-ΜΧΗ
ηλιοτρόπιο κοινό-Heliotropium europeum-Boraginaceae-ΜΑ
ηλιοτρόπιο μακρ/ρπο-Heliotropium dolosum-BoraginaceaeΜΑ
ηλιοτρόπιο τριχωτό-Heliotropium hirsutissimum-Boraginaceae-ΜΑ
ήρα λεπτή-Lolium rigidum-Poaceae-ΜΧ
ήρα μεθυστική-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
ήρα πολύανθη-Lolium multiflorum-Poaceae-ΜΧ
ήρα πολυετής-Lolium perenne-Poaceae-ΜΧΘ
θαλασσόχορτο-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
θλάσπι-Thlaspi arvense-Brassicaceae-ΜΧΙ
ιξός-Loranthus europeus-Loranthaceae-ΠΡ
ιξός-Viscum album-Viscaceae-ΠΡΚ
καβαλλαριά-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
καλάγκαθο-Cnicus benedictus-Asteraceae-ΜΧ
καλαμάγρα-Sorghum halepense-Poaceae-Π
καλάμι-Arundo donax-Poaceae-Π
καλιά-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
καλόγηρος-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
καμπανάκια-Abutilon theophrasti-Malvaceae-ΜΑ
κάπαρη-Capparis ovata-Capparaceae-ΜΧ
καπνόχορτο-Fumaria officinalis-Fumariaceae-ΜΧ
κάπουρος-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
καπουτσίνος-Consolida regalis-Ranunculaceae-ΜΧ
καραβούνι-Asphodelus aestivus-Liliaceae-Π
καρδαμίνα-Cardamine spp.-Brassicaceae-ΜΧ
κασέντρα-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
καυκαλίδα-Caucalis spp.-Apiaceae-ΜΧ
καψέλλα-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-ΜΧ
κενταύριο-Centaurea cyanus-Asteraceae-ΜΧ
κεράστιο-Cerastium arvense-Caryophyllaceae-Π
κεχρί-Panicum repens-Poaceae-ΜΑ
κίρσιο-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
κίτρινη κύπερη-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
κίτρινη σετάρια-Setaria pumola-Poaceae-ΜΑ
Κοινή παπαρούνα-Papaver rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
Κοινή πόα-Poa annua-Poaceae-ΜΑ
Κοινό αγριολαθούρι-Lathyrus aphaca-Fabaceae-ΜΑ
Κοινό ηλιοτρόπιο-Heliotropium europeum-Boraginaceae-ΜΑ
κοινός αγριοπανσές-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
κολλητσίδα-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
κολλητσίδα-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
κολλητσίδα μεγ/καρπη-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
κολλητσίδα μικρόκαρπη-Galium spurium-Rubiaceae-ΜΧ
κολλητσίδα κυρ/καρπη-Galium tricornutum-Rubiaceae-ΜΧ
κοντή φάλαρη-Phalaris brachystachys-Poaceae-ΜΧ
κόνυζα-Conyza spp.-Asteraceae-ΜΧ
κουλούμπακας-Heliotropium europeum-Boraginaceae-Μα
κουλούρι-Dactylis glomerata-Poaceae-Π
κουντούρι-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
κουσκούτα-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
κουτσουνάδα-Papaver rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
κουφάγκαθο-Silybum marianum-Asteraceae-Δ
κύπερη κίτρινη-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
κύπερη πορφυρή-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
κυρ/καρπη κολλητσίδα-Galium tricornutum-Rubiaceae-ΜΧ
κώνειο-Conium maculatum-Apiaceae-ΔΛ
λαβατέρα-Lavatera cretica-Malvaceae-Δ
λαγόχορτο-Tragopogon spp.-Asteraceae-Π
λάμιο-Lamium amplexicaule-Lamiaceae-ΜΧ
λάμιο πορφυρό-Lamium purpureum-Lamiaceae-ΜΧ
λάπαθο-Rumex crispus-Polygonaceae-Π
λάπαθο μεγάλο-Rumex obtusifolius-Polygonaceae-Π
λαπάτσα-Polygonum lapathifolium-Polygonaceae-ΜΑ
λάσικα-Loranthus europaeus-Loranthaceae-ΠΡ
λατσίνα-Loranthus europaeus-Loranthaceae-ΠΡ
λαψάνα-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
λεία λειβαδοπόα-Poa pratensis-Poaceae-Π
λειβαδοπόα τραχεία-Poa trivialis-Poaceae-Π
λεπτή ήρα-Lolium rigidum-Poaceae-ΜΧ
λεπτό βλήτο-Amaranthus viridis-Amaranthaceae-ΜΑ
λιγκαβέτσι-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
λιθόσπερμο-Lithospermum arvense-Boraginaceae-ΜΧ
λουβουδιά-Chenopodium album-Chenopodiaceae-ΜΑ
λουλούδι μπλέ-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
λύκος-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
λύκος-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
λυκόχορτο-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡΜ
μακρόκ/πη παπαρούνα-Papaver dubium-Papaveraceae-ΜΧ
μακ/καρπο ηλιοτρόπιο-Heliotropium dolosum-Boraginaceae-ΜΑ
μαλιά της παναγιάς-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
μάννες-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
μαντηλίδα, μαργαρίτα-Chrysanthemum coronarium-Asteraceae-ΜΧ
μαρουλιά-Taraxacum officinale-Asteraceae-Π
μαρτιάκος-Senecio vulgaris-Asteraceae-ΜΑ
μαυρόχορτο-Heliotropium europaeum-Boraginaceae-ΜΑ
μεγάλη αγριοβρώμη-Avena sterilis-Poaceae-ΜΧ
μεγάλη γαλατσίδα-Euphorbia helioscopia-Euphorbiaceae-ΜΑ
μεγάλη περικοκλάδα-Calystegia sepium-Convolvulaceae-Π
μεγάλη ταουκνίδα-Urtica pulilifera-Urticaceae-ΜΑ
μεγάλο λάπαθο-Rumex obtusifolius-Polygonaceae-Π
μεγ.καρπη κολλητσίδα-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
μεθυστική ήρα-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
μελίλωτος-Melilotus spp.-Fabaceae-Π
μελιός-Viscum album-Viscaceae-ΠΡ
μετάξι-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
μηδική-Medicago spp.-Fabaceae-Π
μικρή αγριοβρώμη-Avena barbata-Poaceae-ΜΧ
μικρή γαλατσίδα-Euphorbia peplus-Euphorbiaceae-ΜΑ
μικρή μουχρίτσα-Echinochloa colonum-Poaceae-ΜΑ
μικρή τσουκνίδα-Urtica urens-Urticaceae-ΜΑ
μικρόκαρπη κολλητσίδα-Galium spurium-Rubiaceae-ΜΧ
μικρόκαρπη φάλαρη-Phalaris minor-Poaceae-ΜΧ
μίλιο-Milium vernale-Poaceae-ΜΧ
μολόχα-Malva spp.-Malvaceae-ΜΑ/Π
μοσχοκύπερη-Cyperus difformis-Cyperaceae-Π
μουχρίτσα-Echinochloa crus-galli-Poaceae-ΜΑ
μουχρίτσα μικρή-Echinochloa colonum-Poaceae-ΜΑ
μπιφόρα-Bifora radians-Apiaceae-ΜΧ
μπλέ λουλούδι-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
μπλουέ-Centaurea cyanus-Asteraceae-ΜΧ
μυρώνι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΧΝ
νεραγριάδα-Paspalum distichum-Poaceae-Π
νεραϊδογνέματα-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
νεροκάλαμο-Phragmites communis-Poaceae-Π
νεροκάρδαμο-Nasturtium officinale-Brassicaceae-Π
νεροπιπεριά-Polygonum hydropiper-Polygonaceae-ΜΑΞ
ξάνθιο-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
ξινάκι-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
ξινίθρα-Oxalis pes-caprae-Oxalidaceae-Π
ξινίθρα-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
ξινολάπαθο-Rumex acetosa-Polygonaceae-ΜΧΟ
οξαλίδα-Oxalis pes-caprae-Oxalidaceaea-Π
ορλάγια-Orlaya kochi-Apiaceae-ΜΧ
οροβάγχη-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
ορύζοψη-Oryzopsis miliacea-Poaceae-ΠΠ
παλαμίδα-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
πανικό-Panicum repens-Poaceae-ΜΑ
παπαρούνα κοινή-Papave rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
παπαρούνα μακρ/ρπη-Papaver dubium-Papaveraceae-ΜΧ
παράδοξη φάλαρη-Phalaris paradoxa-Poaceae-ΜΧ
πάσπαλος-Paspalum dilatatum-Poaceae-Π
πεντάνευρο-Plantago spp.-Plantaginaceae-ΜΧ
περδικούλι-Anagalis arvensis-Primulaceae-ΜΧ
περδικούλι-Parietaria diffusa-Urticaceae-Π
περδικούλι-Parietaria judaica-Urticaceae-Π
περιδρομόχορτο-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
περικοκλάδα-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
περικοκλάδα μεγάλη-Calystegia sepium-Convolvulaceae-Π
περιπλοκάδα-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
πετραγγουριά-Ecballium elaterium-Cucurbitaceae-Π
πηρούνι-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
πηρούνι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
πικραγγουριά-Ecbalium elaterium-Cucurbitaceae-Π
πικραλίδα-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
πικροράδικο-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
πικροσταφίδα-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
πικρόκοχορτο-Sisymbrium spp.-Brassicaceae-ΜΧ
πλαγιαστό βλήτο-Amaranthus blitoides-Amaranthaceae-MA
πόα κοινή-Poa annua-Poaceae-MA
ποικ/μος αγριοπανσές-Viola tricolor-Violaceae-ΜΧ
πολύανθη ήρα-Lolium multiflorum-Poaceae-ΜΧ
πολύγονο-Polygonum lapathifolium-Polygonaceae-ΜΑ
πολύγονο αναρ/χώμενο-Bilderdykia convolvulus-Polygonaceae-ΜΑ
πολύετές βλήτο-Amaranthus deflexus-Amaranthaceae-Π
πολύετής ζωχός-Sonchus arvensis-Asteraceae-Π
πολύετής ήρα-Lolium perenne-Poaceae-ΜΧ
πολύετής τσουκνίδα-Urtica dioica-Urticaceae-Π
πολυκόμπι-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
πολυκόνδυλο-Equisetum arvense-Equisitaceae-Π
πορφυρή κύπερη-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
πορφυρό λάμιο-Lamium purpureum-Lamiaceae-ΜΧ
πράσινη σετάρια-Setaria viridis-Poaceae-ΜΑΡ
ραγάζι-Scirpus maritimus-Cyperaceae-Π
ραδίκι-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
ραματάκι-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
ρανούγκουλος-Ranunculus trichophyllus-Ranunculaceae-Π
ραπανίδα-Raphanus raphanistrum-Brassicaceae-ΜΧ
ράπη-Typha spp.-Typhaceae-Π
ράπιστρο-Rapistrum rugosum-Brassicaceae-ΜΧ
ρένα-Typha spp.-Typhaceae-Π
ρούβαλο-Orobanhe spp.-Orobanchaceae-ΠΡΣ
σετάρια-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
σετάρια γλαυκόχρωμη-Setaria glauca-Poaceae-ΜΑ
σετάρια κίτρινη-Setaria pumila-Poaceae-ΜΑ
σετάρια πράσινη-Setaria viridis-Poaceae-MA
σετάρια σπονδυλωτή-Setaria verticillata-Poaceae-MA
σιδηρόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
σκαντζίκι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
σκαρολάχανο-Mercurialis annua-Euphorbiaceae-ΜΑ
σκαρόχορτο-Mercurialis annua-Euphorbiaceae-ΜΑ
σκίρπος-Scirpus mucronatus-Cyperaceae-ΜΑ
σκυλοβρούβα-Sisymbrium spp.-Brassicaceae-ΜΧ
σολανό-Solanum eleagnifolium-Solanaceae-Π
σπαθόχορτο-Oryzopsis miliaceae-Poaceae-Π
σπέργουλα-Spergula arvensis-Caryophyllaceae-ΜΑ
σπερδούκλι-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
σπονδυλωτή σετάρια-Setaria verticillata-Poaceae-ΜΑ
σταφυλινάκος-Daucus carota-Apiaceae-Δ
στελλάρια-Stellaria media-Caryuphyllaceae-ΜΧ
στρύχνος-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
στύφνος-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
συρματόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
σφερδούλι-Asphodelus aestivus-Liliaceae-ΠΤ Υ
υπήκοο-Hypecoum spp.-Fumariaceae-ΜΧΦ
φάλαρη κοντή-Phalaris brachystachys-Poaceae-ΜΧ
φάλαρη μικρόκαρπη-Phalaris minor-Poaceae-ΜΧ
φάλαρη παράδοξη-Phalaris paradoxa-Poaceae-ΜΧ
φεστούκα-Festuca spp.-Poaceae-Π
φιδόχορτο-Dracunculus vulgaris-Araceae-ΜΑ
φλώμος-Euphorbia characias-Euphorbiaceae-Π
φλώμος-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
φούσκα-Leontice leontopetalum-Berberidaceae-Π
φραγκοσυκιά-Opuntia ficus-indica-Cactaceae-Π
φτέρη-Pteridium aquilinum-Polypodiaceae-ΠΧ
χαμαισυκή-Euphorbia chamaesyche-Euphorbiaceae-ΜΑ
χαμομήλι-Chamomila recutita-Asteraceae-ΜΧ
χρωζοφόρα-Chrozophora tinctoria-Euphorbiaceae-ΜΑ
χτένι αφροδίτης-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
χωνάκια-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Πψ
ψαθί-Typha spp.-Typhaceae-Π
ψηδόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment