Μυκόρριζες: η χρησιμότητά τους στην βιολογική καλλιέργεια

Μυκόρριζες: η χρησιμότητά τους στην βιολογική καλλιέργεια
15 Ιουνίου 00:00 2020 Print This Article

Μυκόρριζα

Τα μυκόρριζα είναι μύκητες που συμβιώνουν με τις ρίζες των φυτών. Απορροφούν νερό και θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος και τα αποδίδουν στις ρίζες. Στη συνέχεια, το φυτό ανταμείβει τα μυκόρριζα με σάκχαρα.

ΔΡΑΣΗ

Η συμβιωτική ανάπτυξη των μυκόρριζων έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το φυτό γιατί:

 • απορροφούν έως και 10 φορές ταχύτερα.
 • διεισδύουν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος.
 • εκμεταλλεύονται μορφές στοιχείων που δεν είναι αφομοιώσιμες από τις ρίζες.
 • με την χιτινολυτική τους ικανότητα παρέχουν έναν ικανοποιητικό βαθμό προστασίας από εχθρούς και παθογόνα εδάφους.

Εικόνα ριζόσφαιρας χωρίς και με χρήση μυκόρριζων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Αύξηση του όγκου του εδάφους που εκμεταλλεύεται το φυτό.
 • Αύξηση από 100 έως 1000 φορές της απορροφητική επιφάνεια.
 • Αυξημένη διαθεσιμότητα νερού και θρεπτικών συστατικών για τον όγκο εδάφους που καταλαμβάνει η ριζόσφαιρα.
 • Αυξημένη απορρόφηση του Ρ, Ν, Κ και ιχνοστοιχείων (Zn, Cu, Β).
 • Αντοχή σε προσβολές μυκήτων και παρασιτικών νηματωδών και καλύτερη κατάσταση του φυτού.
 • Ταχύτερη ανάπτυξη.
 • Αύξηση και ομοιομορφία παραγωγής.
 • Βελτίωση ποιότητας των προϊόντων.
 • Μεγαλύτερη αντοχή στο στρες της ανυδρίας και της ξηρότητας.
 • Οικονομία χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού.
 • Βελτίωση της πολυπλοκότητας και της σταθερότητας του οικοσυστήματος του εδάφους.
 • Βελτίωση της δομής του εδάφους.
Η “mycorrhiza είναι ένας ωφέλιμος τύπος μυκήτων που αναπτύσσεται στις ρίζες των φυτών.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους τύπους μυκήτων, οι μυκόρριζες έχουν αποδειχθεί πραγματικά ευεργετικές για τα φυτά και ζουν στις ρίζες περίπου του 95% των φυτικών ειδών της γης, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων βοτάνων και λουλουδιών.
Ο μύκητας εγκαθίσταται στους ιστούς των ριζών του ξενιστή, είτε ενδοκυτταρικά (ενδότροφες) όπως στους μυκητοειδείς μυκορριζικούς μύκητες και είναι ο συνηθέστερος τύπος, είτε εξωκυτταρικά (εξώτροφες) όπως στους εκτομυκορριζικούς μύκητες. Έτσι οι μυκόρριζες δημιουργούν μια συμβιωτική σχέση με τις ρίζες των περισσότερων φυτών. Αφού μπουν, συνδέονται μεταξύ τους αυξάνοντας το βάθος απορρόφησης.
Σε αντάλλαγμα παίρνουν από τα φυτά γλυκόζη.

Οι μύκητες αυτοί καλύπτουν την περιοχή γύρω από τις ρίζες ενός φυτού και σχηματίζουν πολύ λεπτά νήματα, προσθέτοντας μήκος και αποτελεσματικότητα στις ρίζες ενός φυτού. Δηλαδή είναι σαν να αποκτούν ένα δεύτερο σύνολο ριζών.Τα φυτά, με καλά εδραιωμένο μυκορριζικό σύστημα είναι πιο ικανά να επιβιώσουν σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και στο σοκ της μεταφύτευσης.

Το ριζικό σύστημα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί  μυκόρριζες, απορροφούν και αποθηκεύουν περισσότερο νερό, μειώνοντας τις ανάγκες και το στρες κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Η δομή του εδάφους που προκύπτει, επιτρέπει την κίνηση του αέρα και του νερού στο έδαφος, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και την ισόρροπη διανομή των ριζών.

Οι μυκορριζικοί μύκητες ενισχύουν επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα ενός φυτού, καθιστώντας το ανθεκτικό στα παθογόνα του εδάφους και κρατάνε τα παρασιτικά νηματώδη μακριά.Υπάρχουν περισσότεροι από 150 τύποι μυκορριζικών μυκήτων. Ορισμένα εδάφη περιέχουν ήδη μυκόρριζες, οπότε δεν είναι απαραίτητο να τις προσθέσουμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να το κάνουμε εμείς.

Μια μέθοδος είναι η προσθήκη κομπόστ που θα αυξήσει την ποσότητα οργανικής ύλης και ως εκ τούτου θα ενθαρρύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη μυκορριζών.

Μυκορριζικά εμβόλια μπορούν να προστεθούν στο χώμα για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μυκήτων αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι λόγω της ποικιλίας αυτών των μυκήτων, πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τύπος για κάθε περίπτωση.

Επίδραση μυκορριζών στην ανάπτυξη φυτών 

Οι εφαρμογές μυκορριζών στο έδαφος σε γενικές γραμμές έχουν δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα στην παραγωγή :

 • Αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Αύξηση της ομοιομορφίας της παραγωγής.
 • Συντόμευση του χρόνου ωρίμανσης
 • Μείωση των απωλειών κατά τη μεταφύτευση
 • Περιορισμό των εφαρμογών λίπανσης και φυτοπροστασίας
 • Αύξηση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες
 • Βελτίωση της εμπορικότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης
 • Επίσπευση της έκπτυξης των οφθαλμών και της άνθισης

Ενδεικτικά αναφέρει ο Baraney (1940) δεδομένα από την ανάπτυξη του Πεύκου με και χωρίς μυκόριζες. (πίνακας 1)

 

Πίνακας 1
Επίδραση των μυκορριζών στην ανάπτυξη των σπόρων πεύκου

Μετρήσεις

Με μυκόριζες

Χωρίς

Μήκος των βλαστών των φυταρίων (cm)

35.5

17.5

Αύξηση σε μήκος μετά από 2 χρόνια (cm)

18.0

3.0

Μήκος ριζών 2ης τάξης, (cm)

10.0

0.3

Βάρος των βλαστών (gm)

17.0

3.1

Βάρος ριζών (gm)

11.0

4.5

Αριθμός φύλλων

42

12

Συνολική επιφάνεια των φύλλων (cm)

591.0

96.0

Προϊόντα με μυκόρριζα     OZOR

Το Ozor περιέχει 500 πολλαπλασιαστικά όργανα ( υφές, κύστεις,σπόρια)/ γραμμάριο, ενός αποτελεσματικού είδους ενδομυκορριζικού μύκητα (CMCCROC7) σε μία σύνθεση με υψηλή καθαρότητα που είναι ιδιαίτερα διαλυτή. Χάρη στην τεράστια αφθονία του σε σπόρια και πολλαπλασιαστικά όργανα, το OZOR δρά γρήγορα στις ρίζες των φυτών σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας βελτιώνοντας την σχέση φυτών / εδάφους, τη χρήση του νερού και τη θρέψη σε ανόργανα στοιχεία, ειδικά για αυτά με μικρή κινητικότητα, όπως ο φώσφορος και τα ιχνοστοιχεία. Η συμβίωση μεταξύ του μύκητα και του φυτού γίνεται σε βάθος χρόνου, ευνοώντας την ριζοβολία και την ανάπτυξη. Επιτυγχάνονται οι μέγιστες αποδόσεις του φυτού εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή στην πιέση (stress) που υπόκεινται οι ρίζες τόσο από την έλλειψη νερού και της τροφοπενιών, όσο και από παθογόνα.     Χρήση

Το προϊόν είναι διασπείρεται τέλεια με το νερό και εφαρμόζεται με συμβατικό εξοπλισμό. Εφαρμόστε κατά τη μεταφύτευση, κατά τη σπορά, σε μοσχεύματα σε δόση 300-400 γραμμάρια ανά στρέμμα.

Κατάλληλο για τη βιολογική γεωργία.  

Προειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε το OZOR με λιπάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο ή αργής αποδέσμευσης. Διατηρείστε σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος (10-20 ° C), και μακριά από το φως. Αποφύγετε την χρήση μυκητοκτόνων μετά τη χρήση του Ozor.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  

Καλλιέργειες

Σε όλα τα φυτά που αποικίζονται από δενδροειδείς μυκορριζικούς μύκητες (ενδομυκόρριζες) όπως:

 • Λαχανικά
 • Φράουλες
 • Αμπέλια
 • Οπωροφόρα δέντρα
 • Καλλωπιστικά
 • Τριανταφυλλιές
 • Καλλωπιστικοί θάμνοι

Να μην εφαρμόζεται σε φυτά των οικογενειών Fagaceae, Pinaceae, Ericaceae, Tiliaceae, φουντουκιά, παντζάρια, σπανάκι.  

Δοσολογία

Σε υποστρώματα: 300 γραμμάρια ανά m3 υποστρώματος.

Προτεινόμενη αραίωση: 1 kg σε 300 λίτρα νερό.     OZOR C

Το OZOR C περιέχει 150 πολλαπλασιαστικά όργανα ( υφές, κύστεις,σπόρια)/ γραμμάριο ενός αποτελεσματικού είδους (CMCCROC7) ενδομυκορριζικού μύκητα Glomus intraradices με υψηλή καθαρότητα. Η καινοτόμος σύνθεσή του ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογή με τους σπόρους κατά τη σπορά επιτρέπει τη γρήγορη μυκορριζική δράση του και την άμεση βελτίωση στη σχέση φυτών / εδάφους, στη χρήση του νερού και στη θρέψη σε ανόργανα στοιχεία. Η συμβίωση μεταξύ του μύκητα και του φυτού γίνεται σε βάθος χρόνου, ευνοώντας την ριζοβολία και την ανάπτυξη. Επιτυγχάνονται οι μέγιστες αποδόσεις του φυτού εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή στην πιέση (stress) που υπόκεινται οι ρίζες τόσο από την έλλειψη νερού και της τροφοπενιών, όσο και από παθογόνα.

    Χρήση

Το προϊόν διανέμεται με τους σπόρους, προσθέτοντάς το και αναμειγνύοντάς το απευθείας στην χοάνη της μηχανής σποράς.

Αποφύγετε να εφαρμόσετε με σπόρους που έχουν ήδη γίνει επεμβάσεις με μυκητοκτόνα.

Κατάλληλο για την βιολογική γεωργία.  

Προειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε το OZOR C με λιπάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο ή αργής αποδέσμευσης. Διατηρείστε σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος (10-20 ° C), και μακριά από το φως.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.   Καλλιέργειες   Όλα τα φυτά που αποικίζονται από δενδροειδείς μυκορριζικούς μύκητες (ενδομυκόρριζες) όπως:

 • Δημητριακά
 • Λαχανικά
 • Καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων (όχι Brassicaceae)
 • Κτηνοτροφικά φυτά
 • Χλοοτάπητας

  Δοσολογία

1,2 kg ανά εκτάριο.    

MYCOR

Το MYCOR περιέχει 50 πολλαπλασιαστικά όργανα ( υφές, κύστεις,σπόρια)/ γραμμάριο ενός αποτελεσματικού είδους (CMCCROC7) ενδομυκορριζικού μύκητα με υψηλή καθαρότητα. Χάρη στην αφθονία του σε σπόρια και αναπαραγωγικά όργανα, το MYCOR δρά γρήγορα στις ρίζες των φυτών βελτιώνοντας την σχέση φυτών / εδάφους, τη χρήση του νερού και τη θρέψη σε ανόργανα στοιχεία, ειδικά για αυτά με μικρή κινητικότητα, όπως ο φώσφορος και τα ιχνοστοιχεία. Η συμβίωση μεταξύ του μύκητα και του φυτού γίνεται σε βάθος χρόνου, ευνοώντας την ριζοβολία και την ανάπτυξη. Επιτυγχάνονται οι μέγιστες αποδόσεις του φυτού εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή στην πιέση (stress) που υπόκεινται οι ρίζες τόσο από την έλλειψη νερού και της τροφοπενιών, όσο και από παθογόνα.     Χρήση

Το MYCOR είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές στη φύτευση οπωρώνων, αμπελώνων αλλά στη φύτευση καρποφόρων δέντρων και θάμνων σε κήπους ή στο αστικό πράσινο.

Κατάλληλο για τη βιολογική γεωργία.   Δοσολογία

20 kg ανά εκτάριο, ή για μεμονωμένα φυτά, με βάση τον όγκο του λάκκου φύτευσης:

ΟΓΚΟΣ ΛΑΚΚΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

1 λίτρο 20 ml

5 λίτρα 60 ml

10 λίτρα 120 ml

20 λίτρα 250 ml

100 λίτρα 500 ml

500 λίτρα 750 ml

1000 λίτρα 1 λίτρο

Στα υποστρώματα 2-3 kg ανά m3 υποστρώματος   Καλλιέργειες

Σε όλα τα φυτά που αποικίζονται από δενδροειδείς μυκορριζικούς μύκητες (ενδομυκόρριζες) όπως:

 • Λαχανικά
 • Φράουλες
 • Αμπέλια
 • Οπωροφόρα δέντρα
 • Καλλωπιστικά
 • Τριανταφυλλιές
 • Καλλωπιστικοί θάμνοι

Να μην εφαρμόζεται σε φυτά των οικογενειών Fagaceae, Pinaceae, Ericaceae, Tiliaceae, φουντουκιά, παντζάρια, σπανάκι.  

Προειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε το OZOR με λιπάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο ή αργής αποδέσμευσης. Διατηρείστε σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος (10-20 ° C), και μακριά από το φως. Αποφύγετε την χρήση μυκητοκτόνων μετά τη χρήση του Ozor.

Να μην απορρίπτεται ο περιέκτης στο περιβάλλον.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Print Friendly, PDF & Email
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment