Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης – Οκτώβριος

Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης – Οκτώβριος
07 Οκτωβρίου 18:05 2021

Πίνακας του Jules Bastien-Lepage (1848 – 1884)

Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Οκτώβριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Οκτωβρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΗΘΟΣ – ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ (Μυρώνι) – ΑΝΤΙΔΙ – ΑΡΑΚΑΣ – ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα) – ΚΑΡΟΤΟ –  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ – ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι) – ΜΑΡΟΥΛΙ –ΠΑΝΤΖΑΡΙ – ΠΡΑΣΟ – ΡΑΠΑΝΙ – ΡΟΚΑ – ΣΙΝΑΠΙ – ΣΚΟΡΔΟ ΣΠΑΝΑΚΙ – ΦΡΑΟΥΛΑ

Anethum graveolens

Θερμοκρασία Εδάφους: 17 – 22 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 120 – 150

Παρατηρήσεις:

1. Δεν θάβονται ή καλύπτονται οι σπόροι.

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή ο άνηθος σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Anthriscus cerefolium

Θερμοκρασία Εδάφους: 15 – 18 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 – 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 – 90

Παρατηρήσεις:

1. Σπορά σε σπορείο ή απευθείας στο έδαφος.

2. Η μεταφύτευση του ανθρίσκου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ειδάλλως είναι προτιμότερη η απευθείας σπορά.

3. Το μυρώνι σπείρεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Cichorium endivia

Θερμοκρασία Εδάφους: 2 – 23 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 45 – 90

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή το αντίδι σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Pisum sativum

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 9 – 13

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 – 80

Παρατηρήσεις:

1. Εμβάπτιση των σπόρων του αρακά σε νερό για 4 ώρες πρό της σποράς.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί αρακάς τα 4 τελευταία χρόνια.


Brassica rapa var. rapa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Daucus carota

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 – 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 – 120

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.

2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

3. Οι βραγιές έχουν ύψος 25 – 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.

4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Brassica oleracea var. botrytis

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 240

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του κουνουπιδιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Allium cepa var. cepa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 – 5

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 85

Παρατηρήσεις:

Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.


Lactuca sativa

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 – 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 85

Παρατηρήσεις:

1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του μαρουλιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες μαρουλιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.


Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 – 8

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Allium ampeloprasum

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 – 150

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).

3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.


Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 – 4

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 – 50

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.


Eruca sativa

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 25 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 – 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 50

Παρατηρήσεις:

Η σπορά της ρόκας γίνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις. Πραγματοποιείται στα πεταχτά ή σε γραμμές επάνω σε βραγιές.


Brassica juncea

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 – 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50

Παρατηρήσεις:

1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.


Allium sativum

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 180 – 240

Παρατηρήσεις:

1. Οκτώβριο με Νοέμβριο γίνεται η φύτευση του σκόρδου στην Νότια Ελλάδα.

2. Αποφεύγεται η φύτευση του σκόρδου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια, πράσα ή σκόρδα.

3. Βάθος φύτευσης μικρού μεγέθους σκελίδων 5 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 10-15 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 25-40 cm.

4. Βάθος φύτευσης μεγάλου μεγέθους σκελίδων 8 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 20-30 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 40-60 cm.

5. Μέση απόδοση ανά κιλό φυτευμένων σκελίδων: 6-10 kg σκόρδα.


Spinacia oleracea

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 23 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 – 10

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 85

Παρατηρήσεις:

1. Το σπανάκι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Η φύτευση του σπανακιού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

3. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σπανακιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 – 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.


Fragaria × ananassa

Παρατηρήσεις:

1. Φυτεύονται έτοιμα φυτά ή φυτάρια για πολυετή καλλιέργεια.

2. Αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 50-80 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 90-110 cm.


view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment