Θερμοκρασία και βλάστηση σιτηρών δημητριακών οσπρίων

Θερμοκρασία και βλάστηση σιτηρών δημητριακών οσπρίων
12 Νοεμβρίου 00:00 2013

Εκτός της βλαστικής ικανότητας, για την εκλογή του σπόρου, σημασία έχει και η βλαστική ενέργεια. Κατά αυτή προσδιορίζεται το ποσοστό των σπόρων, οι οποίοι βλαστίζουν εντός χρονικού διαστήματος ορισθέντος για κάθε είδος.
Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, οι αναγκαίες ημέρες για τον προσδιορισμό της βλαστικής ενέργειας και της βλαστικής ικανότητας, καθώς και η απαιτούμενη για την βλάστηση θερμοκρασία.

Είδος

Λατινική ονομασία

Θερμοκρασία

Ημέρες βλαστικής ενέργειας

Ημέρες

βλαστικής ικανότητας

Αραβόσιτος

Zea mays

20-30

4

7

Αραχίδα

Arachis hypogaea

20

5

14

Βαμβάκι

Gossypium sp.

20-30

4

12

Βρίζα

Secale cereale

20

4

10

Βρώμη

Avena sativa

20

4

10

Κάνναβη

Cannabis sativa

20

4

10

Καπνός

Nicotiana tabacum

20-30

4

10

Κεχρί

Panicum miliaceum

25

5

14

Κουκιά

Vicia faba

20

4

10

Κριθή

Hordeum sp.

20

4

8

Λάθυρος

Lathyrus sativus

20

3

10

Λινάρι

Linum usitatissimum

20

5

14

Μηδική

Medicago sativa

20

3

10

Όρυζα

Oryza sativa

20

4

10

Πιζέλι

Pisum sativum

20

4

10

Ρεβίθια

Cicer arietinum

20-30

4

10

Ρόβη

Ervum ervilia

16-20

3

10

Σησάμι

Sesamum sp.

20-30

4

10

Σίτος

Triticum sp.

20

4

10

Σόργο

Sorghum vulgare

16-20

6

14

Τεύτλα

Beta vulgaris

20-30

5

14

Φακή

Ervum lens

20

4

10

Φασόλι

Phaseolus vulgaris

20

4

10

Ο Ιταλός Ippolito προτείνει τον εξής τρόπο προσδιορισμού της βλαστικής ενέργειας. Λαμβάνοντας 100 σπόρους τους θέτει υπό βλάστηση και απαριθμεί τους καθημερινούς βλαστισμένους, μέχρι το τέλος της δοκιμής της βλαστικής ικανότητας.
Πολλαπλασιάζει τον αριθμό των βλαστημένων σπόρων επί των αριθμό των ημερών, οι οποίες απαιτήθηκαν για την βλάστηση τους και αθροίζει τα γινόμενα που προκύπτουν. Διαιρεί το άθροισμα δια του αριθμού των βλαστημένων σπόρων. Το πηλίκο που προκύπτει παριστά το μέσο χρόνο βλαστήσεως του δείγματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το πηλίκο τόσο κατώτερη είναι η βλαστική ενέργεια και τόσο μικρότερης αξίας ο σπόρος.Στον επόμενο πίνακα του Haberlandt αναγράφονται οι θερμοκρασίες βλαστήσεως διαφόρων σιτηρών, σε βαθμούς ΚελσίουΗ κύμανση της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας ευνοεί την βλάστηση.

  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment