Πέμπτη , 20 Ιουνίου 2024
Breaking News

6 έντομα που προσβάλλουν τα λαχανικά και τρόποι αντιμετώπισης

Τα έντομα στον λαχανόκηπο αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα καθώς δημιουργούν σοβαρές ζημιές στο φύλλωμα των κηπευτικών, στην ανθοφορία και στην...
Περισσότερα
6 έντομα που προσβάλλουν τα λαχανικά και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξεραίνονται οι τριανταφυλλιές

Ξεράθηκε η τριανταφυλλιά; Γιατί εμφανίζουν κίτρινα φύλλα οι τριανταφυλλιές;Αν η μας εμφανίζει σημάδια στα φύλλα, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιο...
Περισσότερα
Γιατί ξεραίνονται οι τριανταφυλλιές

Βότανα που προάγουν την υγεία μέσα από την καθημερινή μας διατροφή #4

Στο άρθρο μου αυτό θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το πως διαχειριζόμαστε τα βότανα για να ετοιμάσουμε πολύτιμα γεύματα! Και ναι, τα...
Περισσότερα
Βότανα που προάγουν την υγεία μέσα από την καθημερινή μας διατροφή #4

…αλλά γαρ αίτιος ο εγκέφαλος τούτου του πάθεος, ώσπερ και των άλλων νοσημάτων των μεγίστων.

…ἀλλὰ γὰρ αἴτιος ὁ ἐγκέφαλος τούτου τοῦ πάθεος, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων νοσημάτων τῶν μεγίστων·  ὅτῳ δὲ τρόπῳ καὶ ἐξ...
Περισσότερα
…αλλά γαρ αίτιος ο εγκέφαλος τούτου του πάθεος, ώσπερ και των άλλων νοσημάτων των μεγίστων.

Αχιλλέα

…όπως πολλές φορές έχω πει*, ένα από τα πιο συνηθισμένα άγρια βότανα είναι, η αχιλλέα/Achillea millefolium. Αν παρατηρήσουμε ή ερευνήσουμε...
Περισσότερα
Αχιλλέα

Η διάρκεια της υγείας μας είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκεια της ζωής μας”

Οι επιστήμονες δείχνουν ότι η ανθρώπινη συνείδηση ​​θα μπορούσε να είναι μια παρενέργεια της “εντροπίας” Είναι αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός...
Περισσότερα
Η διάρκεια της υγείας μας είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκεια της ζωής μας”

Περιπατητικός διαλογισμός

-. το μυαλό μου μπορεί να πάει σε χίλιες κατευθύνσεις. -. αλλά υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι, που εδώ περπατώ με...
Περισσότερα
Περιπατητικός διαλογισμός

Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, ο διαπρεπής γιατρός και πρωτοπόρος της τοξικολογίας, γνωστός ως Παράκελσος

Όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για την υγεία του και για τη θεραπεία του έχουν προβλεφθεί από τον Θεό και...
Περισσότερα
Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, ο διαπρεπής γιατρός και πρωτοπόρος της τοξικολογίας, γνωστός ως Παράκελσος

τα παιδιά που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια είναι πιθανό να εμφανίσουν αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία τους αργότερα στη ζωή τους.

Το να βάζουν τρία γεύματα την ημέρα στο τραπέζι ήταν ένας αγώνας για εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ το χρόνο που...
Περισσότερα
τα παιδιά που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια είναι πιθανό να εμφανίσουν αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία τους αργότερα στη ζωή τους.

όταν με ρώτησαν πως αναζωoγονούμε το μυαλό μας σε 5′ λεπτά, είπα πως ο dr. Win Wenger έχει πει…

Ο dr. Win Wenger ήταν πρωτοπόρος στους τομείς της δημιουργικότητας και της δημιουργικής μεθόδου, της επιταχυνόμενης μάθησης, της ανάπτυξης του...
Περισσότερα
όταν με ρώτησαν πως αναζωoγονούμε το μυαλό μας σε 5′ λεπτά, είπα πως ο dr. Win Wenger έχει πει…

Επικονιαστές ( επικονιάστριες ποικιλίες ) σε οπωροφόρα δέντρα

Επικονιαστές ( επικονιάστριες ποικιλίες ) σε οπωροφόρα δέντρα

Η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την καρπόδεση και πιο συγκεκριμένα η εξακρίβωση του συγκεκριμένου παράγοντα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος μειωμένη καρπόδεση. Όταν παρατηρούνται προβλήματα στην καρπόδεση που δεν οφείλονται σε καιρικές συνθήκες είναι σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αντίθετα, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες κατά την περίοδο της ανθοφορίας, τότε η αντιμετώπιση του προβλήματος, μειωμένη καρπόδεση, αποτελεί κομμάτι δύσκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προτιμώνται οι αυτογόνιμες ποικιλίες και μάλιστα αν είναι δυνατόν οι αυτογόνιμες – αυτεπικονιαζόμενες. Συνήθως οι αυτογόνιμες ποικιλίες δεν παρουσιάζουν προβλήματα καρπόδεσης και για αυτό οι βλέψεις επικεντρώνονται σε δημιουργία αυτογόνιμων ποικιλιών σε είδη που ο κανόνας ασυμβίβαστο επικρατεί, όπως στις καλλιέργειες της κερασιάς και αμυγδαλιάς.

Αν δεν υπάρχουν αξιόλογες αυτογόνιμες ποικιλίες τότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιηθούν αυτόστειρες ποικιλίες. Επειδή όμως στην περίπτωση των αυτόστειρων – ασυμβίβαστων ποικιλιών, το ασυμβίβαστο αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα της καρπόδεσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερκερασθεί. Σε ορισμένα είδη φυτών, το ασυμβίβαστο μπορεί να υπερκερασθεί με τη χρήση φυτοορμονών ή εφαρμόζοντας ταυτόχρονα νεκρή συμβιβαστή με ασυμβίβαστη γύρη. Όμως, όλες αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται μόνο για πειραματικούς σκοπούς διότι δεν συμφέρει ακόμα οικονομικά η εφαρμογή τους.

Υλοποιήσιμα,  το ασυμβίβαστο αντιμετωπίζεται με τη χρήση επικονιαστών οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά για να θεωρηθούν κατάλληλοι. Η επικονιάστρια ποικιλία θα πρέπει να μπαίνει στην καρποφορία το ίδιο έτος με την κύρια ποικιλία. Οι περίοδοι ανθοφορίας επικονιαστή και επικονιαζόμενης ποικιλίας θα πρέπει να συμπίπτουν αν είναι δυνατόν πλήρως. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 επικονιάστριες ποικιλίες. Η μία να καλύπτει την έναρξη μέχρι και το 50% της ανθοφορίας της κύριας ποικιλίας, ενώ η δεύτερη, την υπόλοιπη περίοδο. Οι επικονιάστριες ποικιλίες δεν θα πρέπει να παράγουν άγονη γύρη όπως συμβαίνει στις τριπλοειδείς ποικιλίες μηλιάς Mutsu και Jonagold και θα πρέπει να είναι σταυροσυμβιβαστές  με την κύρια ποικιλία. Επομένως, αν η κύρια ποικιλία είναι τριπλοειδής ( απαιτείται η παρουσία 2 επικονιαστών για σωστή γονιμοποίηση ), τότε στον οπωρώνα θα πρέπει να υπάρχουν 3 ποικιλίες. Οι δύο επικονιάστριες ποικιλίες θα επικονιάζουν την κύρια τριπλοειδή ποικιλία  και οι επικονιάστριες θα σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους.

Αν παρά την παρουσία επικονιαστών και μελισσών στον οπωρώνα παρατηρείται μειωμένη καρπόδεση, τότε η δεν θα πρέπει να φυτεύεται το συγκεκριμένο είδος του οπωροφόρου στην περιοχή αυτή ή θα πρέπει να εξασφαλισθεί γύρη για τεχνητή επικονίαση. Στα εντομόγαμα είδη, η συλλογή γύρης είναι οικονομικά ασύμφορη και γίνεται μόνο για πειραματικούς σκοπούς.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται  οι καλύτεροι επικονιαστές πυρηνοκάρπων οπωροφόρων δέντρων.

Οι καλύτεροι επικονιαστές γιγαρτοκάρπων οπωροφόρων δέντρων

Βιβλιογραφία

Στοιχεία Γενικής και Ειδικής Δενδροκομίας

( Μιλτιάδη Δ. Βασιλακάκη, Καθηγητή Δενδροκομίας )

About admin

Check Also

Ο Πολλαπλασιασμός και το μπόλιασμα δέντρων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ Πολλαπλασιασμός και μπόλιασμα δέντρων pdf Όπως είδαμε σε προηγούμενα άρθρα, υπάρχουν 5 βασικοί τρόποι για …

Προστασία Εσπεριδοειδών από κοκκοειδή

Ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.