Πηγές βιταμινών από βότανα και φυτά

Πηγές βιταμινών από βότανα και φυτά
26 Μαΐου 01:25 2019 Print This Article

Πηγές βιταμινών από βότανα και φυτά

Φυσικές βιταμίνες από βότανα και φυτά

Βιταμίνη A (Retinol, Carotene):


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


τσουκνίδες urtica dioica/nettles


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


σύμφυτο symphytum officinale/comfrey


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock


νεροκάρδαμο nasturtium officinale/watercress


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves


λοβέλια lobelia inflate/lobelia


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


στελλάρια stellaria media/chickweed


εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower


σκόρδο allium sativum/garlic


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


μέντα menthe x. piperita/peppermint


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow

Βιταμίνη Bl (Thiamine):


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves


φτελιά ulmus rubra/slippery elm


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


στελλάρια stellaria media/chickweed


σκόρδο allium sativum/garlic


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B2 (Riboflavin):


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


τριφύλλι


κόκκινο trifolium pratense/red clover


στελλάρια stellaria media/chickweed


εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower


πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B3 (Niacin):


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


φτελιά ulmus rubra/slippery elm


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves


άρκτιον λάππα σπόροι και ρίζα arctium lappa/burdock seed and root


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


στελλάρια stellaria media/chickweed


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B5 (Pantothenic Acid):


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


στελλάρια stellaria media/chickweed

Βιταμίνη B6 (Pyridoxine):


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


στελλάρια stellaria media/chickweed


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


φλόμος vebrascum thapsus/mullein

Βιταμίνη 9 (Folic Acid):


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τζίντζερ zingiber officinale/ginger

Βιταμίνη B12 (Cobalamin):


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


σύμφυτο symphytum officinale/comfrey


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


φλοιός άσπρης βελανιδιάς white oak bark


καγιέν capsicum frutescens/cayenne

Βιταμίνη B15 (Pangamic Acid):


μαύρη καρυδιά black walnut

Βιταμίνη B17 (Laetrile):


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa

Χολίνη:


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


στελλάρια stellaria media/chickweed


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


καγιέν capsicum frutescens/cayenne

Ινοσιτόλη:


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


στελλάρια stellaria media/chickweed

PABA (παρα-αμινοβενζοικό οξύ):


πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


στελλάρια stellaria media/chickweed


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


τζίντζερ zingiber officinale/ginger

Βιταμίνη C (Ascorbic Acid):


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


τσουκνίδες urtica dioica/nettles


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


σύμφυτο symphytum officinale/comfrey


πεντάνευρο plantago major/plantain


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


πεύκου βελόνες pine needles


καλογιάννι nepeta cataria/catnip


τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh


στελλάρια stellaria media/chickweed


σκόρδο allium sativum/garlic


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower


μέντα menthe x. piperita/peppermint


αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow


αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock


βερβερίδα ρίζα berberis aquifolium/oregon grape root


λοβέλια lobelia inflate/lobelia

Βιταμίνη D (Calciferol, Viosterol, Ergosterol):


τσουκνίδες urtica dioica/nettles


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


στελλάρια stellaria media/chickweed


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf

Βιταμίνη E (Tocopherol):


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


νεροκάρδαμο nasturtium officinale/watercress


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf


σύμφυτο symphytum officinale/comfrey


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower


φτελιά ulmus rubra/slippery elm


αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow

Βιταμίνη F (Linoleic Acid):


φτελιά ulmus rubra/slippery elm


αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow


αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf

Βιταμίνη H (Biotin):


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


τζίντζερ zingiber officinale/ginger


φλόμος vebrascum thapsus/mullein


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


στελλάρια stellaria media/chickweed


καλογιάννι nepeta cataria/catnip

Βιταμίνη K (Menadine):


τσουκνίδες urtica dioica/nettles


τριφύλλι medicago sativa/alfalfa


πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail


αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow


φτελιά ulmus rubra/slippery elm

Βιταμίνη P (Bioflavanoids):


τριανταφυλλιάς καρποί rose hips


καγιέν capsicum frutescens/cayenne


άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock


αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion


τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover


φτελιά ulmus rubra/slippery elm

Διαβάστε ακόμη:Φυτικές πηγές μετάλλων

Print Friendly, PDF & Email
  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

1 Comment

Add a Comment